Zakres Usług

Rzeczoznawca samochodowy Augsburg

Wycena szkód drogowych powstałych na terenie Unii Europejskiej

Rzeczoznawca samochodowy MOTOEXPERT (Augsburg) to ekspert techniki samochodowej zajmujący się opiniowaniem i kosztorysowaniem pojazdów uszkodzonych wskutek kolizji, stłuczek i wypadków drogowych, do jakich dochodzi na terenie Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech, Austrii, Polsce) i Szwajcarii.

Jako wykwalifkowany, niemiecki rzeczoznawca motoryzacyjny będący partnerem sieci MOTOEXPERT, rzeczoznawca z Augsburga wykonuje pełnoprawne i w pełni niezależne, powypadkowe opinie techniczne oraz sporządza kalkulacje kosztów naprawy pojazdów powypadkowych. Każda z usług oferowanych przez rzeczoznawcę samochodowego Augsburg jest realizowana na najwyższym, europejskiej poziomie.

ZAKRES USŁUG:

Do zakresu usług związanych z opiniowaniem i kosztorysowaniem szkód komunikacyjnych przez rzeczoznawcę samochodowego MOTOEXPERT – Augsburg należą:

  • oględziny pojazdów powypadkowych
  • kalkulacja kosztów naprawy pojazdów powypadkowych
  • ekspertyzy techniczne dot. szkód komunikacyjnych
  • powypadkowe opinie techniczne
  • ocena zakresu uszkodzeń pojazdu powypadkowego
  • analiza zdarzeń drogowych
  • ocena stanu technicznego pojazdów powypadkowych
  • weryfikacje jakości napraw powypadkowych
  • weryfikacje już istniejących opinii technicznych i kosztorysów napraw
  • inne – na życzenie Klienta

Wypadek samochodowy – Kolizja drogowa za granicą – Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Francja, Polska, Czechy