Wypadek lub kolizja drogowa w Niemczech

Wypadek drogowy lub kolizja na terenie Niemiec wymaga podjęcia określonych działań.

1) Niezbędne jest spisanie danych sprawcy wypadku, ponieważ będą one przydatne przy zgłoszeniu szkody drogowej i dochodzeniu odszkodowania za wypadek samochodowy w Niemczech. Należy spisać imię, nazwisko i adres sprawcy wypadku.

2) Następnie jak najszybciej trzeba zgłosić szkodę komunikacyjną po wypadku w Niemczech. Szkodę tę można zgłosić do centrali firmy MOTOEXPERT w Norymberdze. Rzeczoznawcy samochodowi na pewno posłużą poszkodowanemu swoją pomocą.

3) Często się zdarza, że poszkodowani w wypadku na terenie Niemiec Polacy transportują uszkodzony samochód do Polski w celu wykonania tam jego oględzin. Jest to jednak zupełnie niewskazane, ponieważ niemieckie stawki roboczo-godzinowe są dużo wyższe niż polskie, co oznacza, że poszkodowany postępując tak straci poźniej na odszkodowaniu. Jeśli jednak transport auta do Polski już się odbył, nie jest to problemem dla rzeczoznawców MOTOEXPERT, ponieważ firma posiada partnerskich rzeczoznawców samochodowych również na terenie Polski. Wówczas rzeczoznawca MOTOEXPERT po dokonaniu oględzin pojazdu wysyła wszystkie zebrane materiały do centrali firmy w Norymberdze, gdzie następnie niemiecki rzeczoznawca samochodowy sporządza ocenę techniczną i kalkulacje kosztów naprawy samochodu. Robi on to już wtedy na zasadach i przepisach niemieckich, co skutkuje wyższym odszkodowaniem dla osoby poszkodowanej.

4) Następnym krokiem będzie wykonanie przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego opinii technicznej. Wykonanie opinii technicznej przez polskiego rzeczoznawcę nie ma sensu, ponieważ nie spełnia ona niemieckich wymogów prawnych, co onacza, że jest ona bezwartościowa. Opinia techniczna sporządzona przez niemieckiego rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest pełnoprawna, obiektywna i profesjonalnie wykonana.

5) Zapłatę za wykonanie w/w opinii technicznej ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jednak by tak się stało poszkodowany podpisuje tzw. cesję wierzytelności.

6) Następnie niemiecki rzeczoznawca wysyła ocenę techniczną towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy lub adwokatowi poszkodowanego.

7) W końcu poszkodowanemu zostaje oczekiwanie na wypłatę odszkodowania powypadkowego. Decyzję o odszkodowaniu podejmuje niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe. Zazwyczaj całą procedurę kończy właśnie wypłata pieniędzy osobie poszkodowanej.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.