adwokat

Jak się zachować, kiedy ma miejsce stłuczka autem za granicą?

Czy wiesz jak należy się zachować, kiedy staniesz się uczestnikiem stłuczki autem za granicą? Czy wiesz, jakie kroki musisz podjąć, aby móc otrzymać po powrocie do kraju odszkodowanie od ubezpieczyciela? Jesteś przekonany, że w momencie, kiedy masz stłuczkę autem za granicą musisz się zachowywać dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy uczestniczysz w kolizji w kraju. To oczywiście bardzo dobre założenie, musisz jednak pamiętać o tym, ze stłuczka autem za granicą, może oznaczać konieczność zgłoszenia zdarzenia na policji. W takiej sytuacji pamiętaj o tym, aby poprosić stróżów prawa o przesłanie Ci kopii sporządzonych przez nich dokumentów, ponieważ będą one stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie. Tak więc, jeśli już dojdzie do stłuczki autem za granicą, twoje zachowanie nie powinno się różnić niczym od tego, jak reagujesz w sytuacji kolizji w kraju. Jedyną, jednakże bardzo ważną różnicą jest to, że to Ty musisz pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich dokumentów opisujących to zdarzenie i Twój udział w nim. Uczestnicząc w stłuczce autem za granicą pamiętaj także o tym, aby zastosować się bezwzględnie do poleceń wydawanych przez przybyłe na miejsce służby medyczne. Pomimo tego, że w pierwszej chwili możesz nie odczuwać żadnych dolegliwości, to jednak mogą się one pojawić w kilka godzin po zdarzeniu. Dlatego też, jeśli lekarz nalega na to, aby zabrać Cię do szpitala, zgódź się na takie rozwiązanie, gdyż może ono Ci uratować życie. Pamiętaj o tym, że kiedy ma miejsce stłuczka autem za granicą, a Ty być może nie znasz za dobrze języka obcego, to późniejsze zgłoszenie się po pomoc do szpitala może się okazać bardzo trudne. Natomiast jeśli jesteś świadkiem stłuczki autem za granicą, i widzisz, że w jej wyniku pasażerowie aut lub też kierowcy odnieśli bardzo poważne obrażenia i potrzebna jest im pomoc medyczna, natychmiast zawiadom o zdarzeniu służby ratunkowe. Możesz także poprosić o pomoc innych kierowców, którzy będą przejeżdżać obok miejsca wypadku. Zawsze jednak pamiętaj o tym, aby starać się zachować tak zwaną zimną krew. Tylko wtedy, kiedy będziesz opanowany, będziesz mógł przedstawić policji swoją wersję wydarzeń. Dlatego też, pomimo tego, że nie jest to łatwe, pamiętaj zawsze o tym, że jesteś w obcym kraju, w którym obowiązują inne przepisy prawa, do których musisz się zastosować, a jeśli ich nie znasz, to przedstawiciele policji mają obowiązek Ci je wyjaśnić.

Wypadek lub kolizja drogowa w Niemczech

Wypadek drogowy lub kolizja na terenie Niemiec wymaga podjęcia określonych działań.

1) Niezbędne jest spisanie danych sprawcy wypadku, ponieważ będą one przydatne przy zgłoszeniu szkody drogowej i dochodzeniu odszkodowania za wypadek samochodowy w Niemczech. Należy spisać imię, nazwisko i adres sprawcy wypadku.

2) Następnie jak najszybciej trzeba zgłosić szkodę komunikacyjną po wypadku w Niemczech. Szkodę tę można zgłosić do centrali firmy MOTOEXPERT w Norymberdze. Rzeczoznawcy samochodowi na pewno posłużą poszkodowanemu swoją pomocą.

3) Często się zdarza, że poszkodowani w wypadku na terenie Niemiec Polacy transportują uszkodzony samochód do Polski w celu wykonania tam jego oględzin. Jest to jednak zupełnie niewskazane, ponieważ niemieckie stawki roboczo-godzinowe są dużo wyższe niż polskie, co oznacza, że poszkodowany postępując tak straci poźniej na odszkodowaniu. Jeśli jednak transport auta do Polski już się odbył, nie jest to problemem dla rzeczoznawców MOTOEXPERT, ponieważ firma posiada partnerskich rzeczoznawców samochodowych również na terenie Polski. Wówczas rzeczoznawca MOTOEXPERT po dokonaniu oględzin pojazdu wysyła wszystkie zebrane materiały do centrali firmy w Norymberdze, gdzie następnie niemiecki rzeczoznawca samochodowy sporządza ocenę techniczną i kalkulacje kosztów naprawy samochodu. Robi on to już wtedy na zasadach i przepisach niemieckich, co skutkuje wyższym odszkodowaniem dla osoby poszkodowanej.

4) Następnym krokiem będzie wykonanie przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego opinii technicznej. Wykonanie opinii technicznej przez polskiego rzeczoznawcę nie ma sensu, ponieważ nie spełnia ona niemieckich wymogów prawnych, co onacza, że jest ona bezwartościowa. Opinia techniczna sporządzona przez niemieckiego rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest pełnoprawna, obiektywna i profesjonalnie wykonana.

5) Zapłatę za wykonanie w/w opinii technicznej ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jednak by tak się stało poszkodowany podpisuje tzw. cesję wierzytelności.

6) Następnie niemiecki rzeczoznawca wysyła ocenę techniczną towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy lub adwokatowi poszkodowanego.

7) W końcu poszkodowanemu zostaje oczekiwanie na wypłatę odszkodowania powypadkowego. Decyzję o odszkodowaniu podejmuje niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe. Zazwyczaj całą procedurę kończy właśnie wypłata pieniędzy osobie poszkodowanej.

Wartość pozostałości pojazdu (wraku pojazdu) po wypadku w Niemczech

Bardzo często po wypadkach w Niemczech powstają takie uszkodzenia, które wymagają określenia wartości pozostałości pojazdu powypadkowego. Zdarzają się także szkody całkowite (Totalschaden), po których wyliczana jest także wartość wraku samochodu zniszczonego w wyniku wypadku drogowego na terenie Niemiec. Jedną z licznych usług rzeczoznawców z MOTOEXPERT jest określanie wartości pozostałości pojazdu lub wraku pojazdu na polskich znakach rejestracyjnych po zdarzeniu drogowym w Niemczech. Niemieccy rzeczoznawcy z MOTOEXPERT mają możliwość określenia realnej wartości pozostałości pojazdu lub jego wraku po wypadku w Niemczech.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły chcą osiągnąć jak najwyższą wartość pozostałości pojazdu lub wraku auta uszkodzonego w wyniku wypadku samochodowego na terenie Niemiec, która bywa następnie odliczana osobie poszkodowanej od wypłaconego jej odszkodowania. Wtedy poszkodowanego zostawia się z możliwością sprzedania pojazdu lub wraku tego samochodu. Często spotykane jest zjawisko, w którym wyliczana wartość pojazdu po wypadku na terenie Niemiec jest zupełnie różna od rzeczywistych realiów rynkowych, a osoba poszkodowana nie jest w stanie sprzedać samochodu nawet za przybliżoną wartość pozostałości auta. Rzeczoznawcy samochodowi z sieci MOTOEXPERT wyliczają pozostałości pojazdu lub jego wraku po szkodach OC na terenie Niemiec.

Rzeczoznawcy ci przy pomocy współpracujących z nimi adwokatów stosują dogodne rozwiązania, które są zupełnie zgodne z prawem, i które oszczędzają osobom poszkodowanym wielu problemów związanych z procesem likwidacji szkody komunikacyjnej. Wartość pozostałości pojazdu lub wartości wraku tego pojazdu, jaką wyliczają doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi z firmy MOTOEXPERT jest bardzo solidną podstawą przy realnym stwierdzeniu wartości pozostałości po wypadku. W przypadku, gdy zaszła szkoda całkowita (Wirtschaftlicher Totalschaden), zachodzi potrzeba stwierdzenia, jaka jest wartość pozostałości pojazdu lub wraku pojazdu. Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT zwykle wyliczają już wartość pozostałości pojazdu w sytuacji, gdy wystąpiła szkoda OC na terenie Niemiec i gdy koszt naprawy uszkodzonego samochodu wynosi powyżej 51% w stosunku do wartości auta przed wystąpieniem wypadku drogowego lub kolizji na terenie Niemiec.

KFZ-GUTACHTER NÜRNBERG | Traffic accident – Germany |
Sieć rzeczoznawców samochodowych | Wypadek samochodowy w Europie | Likwidacja szkod komunikacyjnych | Wyceny autobusów po wypadku | Wypadek z obcokrajowcem w Polsce | Car Accident in europe | Car Appraisal Europe |