Jak się zachować, kiedy ma miejsce stłuczka autem za granicą?

Czy wiesz jak należy się zachować, kiedy staniesz się uczestnikiem stłuczki autem za granicą? Czy wiesz, jakie kroki musisz podjąć, aby móc otrzymać po powrocie do kraju odszkodowanie od ubezpieczyciela? Jesteś przekonany, że w momencie, kiedy masz stłuczkę autem za granicą musisz się zachowywać dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy uczestniczysz w kolizji w kraju. To oczywiście bardzo dobre założenie, musisz jednak pamiętać o tym, ze stłuczka autem za granicą, może oznaczać konieczność zgłoszenia zdarzenia na policji. W takiej sytuacji pamiętaj o tym, aby poprosić stróżów prawa o przesłanie Ci kopii sporządzonych przez nich dokumentów, ponieważ będą one stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie. Tak więc, jeśli już dojdzie do stłuczki autem za granicą, twoje zachowanie nie powinno się różnić niczym od tego, jak reagujesz w sytuacji kolizji w kraju. Jedyną, jednakże bardzo ważną różnicą jest to, że to Ty musisz pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich dokumentów opisujących to zdarzenie i Twój udział w nim. Uczestnicząc w stłuczce autem za granicą pamiętaj także o tym, aby zastosować się bezwzględnie do poleceń wydawanych przez przybyłe na miejsce służby medyczne. Pomimo tego, że w pierwszej chwili możesz nie odczuwać żadnych dolegliwości, to jednak mogą się one pojawić w kilka godzin po zdarzeniu. Dlatego też, jeśli lekarz nalega na to, aby zabrać Cię do szpitala, zgódź się na takie rozwiązanie, gdyż może ono Ci uratować życie. Pamiętaj o tym, że kiedy ma miejsce stłuczka autem za granicą, a Ty być może nie znasz za dobrze języka obcego, to późniejsze zgłoszenie się po pomoc do szpitala może się okazać bardzo trudne. Natomiast jeśli jesteś świadkiem stłuczki autem za granicą, i widzisz, że w jej wyniku pasażerowie aut lub też kierowcy odnieśli bardzo poważne obrażenia i potrzebna jest im pomoc medyczna, natychmiast zawiadom o zdarzeniu służby ratunkowe. Możesz także poprosić o pomoc innych kierowców, którzy będą przejeżdżać obok miejsca wypadku. Zawsze jednak pamiętaj o tym, aby starać się zachować tak zwaną zimną krew. Tylko wtedy, kiedy będziesz opanowany, będziesz mógł przedstawić policji swoją wersję wydarzeń. Dlatego też, pomimo tego, że nie jest to łatwe, pamiętaj zawsze o tym, że jesteś w obcym kraju, w którym obowiązują inne przepisy prawa, do których musisz się zastosować, a jeśli ich nie znasz, to przedstawiciele policji mają obowiązek Ci je wyjaśnić.

Wypadek lub kolizja drogowa w Niemczech

Wypadek drogowy lub kolizja na terenie Niemiec wymaga podjęcia określonych działań.

1) Niezbędne jest spisanie danych sprawcy wypadku, ponieważ będą one przydatne przy zgłoszeniu szkody drogowej i dochodzeniu odszkodowania za wypadek samochodowy w Niemczech. Należy spisać imię, nazwisko i adres sprawcy wypadku.

2) Następnie jak najszybciej trzeba zgłosić szkodę komunikacyjną po wypadku w Niemczech. Szkodę tę można zgłosić do centrali firmy MOTOEXPERT w Norymberdze. Rzeczoznawcy samochodowi na pewno posłużą poszkodowanemu swoją pomocą.

3) Często się zdarza, że poszkodowani w wypadku na terenie Niemiec Polacy transportują uszkodzony samochód do Polski w celu wykonania tam jego oględzin. Jest to jednak zupełnie niewskazane, ponieważ niemieckie stawki roboczo-godzinowe są dużo wyższe niż polskie, co oznacza, że poszkodowany postępując tak straci poźniej na odszkodowaniu. Jeśli jednak transport auta do Polski już się odbył, nie jest to problemem dla rzeczoznawców MOTOEXPERT, ponieważ firma posiada partnerskich rzeczoznawców samochodowych również na terenie Polski. Wówczas rzeczoznawca MOTOEXPERT po dokonaniu oględzin pojazdu wysyła wszystkie zebrane materiały do centrali firmy w Norymberdze, gdzie następnie niemiecki rzeczoznawca samochodowy sporządza ocenę techniczną i kalkulacje kosztów naprawy samochodu. Robi on to już wtedy na zasadach i przepisach niemieckich, co skutkuje wyższym odszkodowaniem dla osoby poszkodowanej.

4) Następnym krokiem będzie wykonanie przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego opinii technicznej. Wykonanie opinii technicznej przez polskiego rzeczoznawcę nie ma sensu, ponieważ nie spełnia ona niemieckich wymogów prawnych, co onacza, że jest ona bezwartościowa. Opinia techniczna sporządzona przez niemieckiego rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest pełnoprawna, obiektywna i profesjonalnie wykonana.

5) Zapłatę za wykonanie w/w opinii technicznej ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jednak by tak się stało poszkodowany podpisuje tzw. cesję wierzytelności.

6) Następnie niemiecki rzeczoznawca wysyła ocenę techniczną towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy lub adwokatowi poszkodowanego.

7) W końcu poszkodowanemu zostaje oczekiwanie na wypłatę odszkodowania powypadkowego. Decyzję o odszkodowaniu podejmuje niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe. Zazwyczaj całą procedurę kończy właśnie wypłata pieniędzy osobie poszkodowanej.

Odszkodowania za wypadki drogowe w Niemczech – auta w leasingu.

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej wyjeżdżamy za granicę w podróże służbowe np. do Niemiec, ulegamy wypadkom lub kolizjom na terenie tego państwa. Problem zaczyna się wówczas, gdy nasze auto służbowe znajduje się w leasingu. Naszym pierwszym i najważniejszym obowiązkiem jest poinformowanie leasingodawcy.  Mamy wówczas całkiem inne prawa niż w przypadku, gdy bylibyśmy właścicielami takiego pojazdu. Przysługuje mam wówczas tylko odszkodowanie powypadkowe. Różnice te związane są głównie z prawem do użytkowania samochodu.

O jakie odszkodowanie możemy się starać gdy ulegniemy wypadkowi jeżdżąc autem w leasingu?

  • Przede wszystkim, przysługuje mam odszkodowanie za utracone korzyści związane bezpośrednio z użytkowaniem samochodu, które zostały utracone przez uszkodzenie samochodu w wypadku lub kolizji.
  • Przysługuje mam zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego na czas oczekiwania na naprawę naszego samochodu lub na czas, jaki okazał się niezbędny do zawarcia kolejnej, nowej umowy leasingowej, jeżeli nasz samochód podczas wypadku samochodowego na terenie Niemiec uległ znacznemu zniszczeniu.
  • Zwrot kosztów dodatkowych jakie możemy ponieść w momencie przedwczesnego zerwania umowy leasingowej.
  • Należy nam się również zwrot kosztów rzeczoznawcy, który wyceniał szkodę w naszym samochodzie, ale i również zwrot kosztów wynajęcia niemieckiego adwokata, który reprezentował nas po wypadku w załatwianiu niezbędnych spraw

Jakie odszkodowanie należy się leasingodawcy po wypadku samochodowym w Niemczech?

Należy również pamiętać, że w momencie, gdy wypadkowi ulega samochód będący w leasingu odszkodowanie przysługuje także właścicielowi pojazdu. Może się on wówczas starać o zwrot następujących kosztów:

  • Przede wszystkim zwrot wszystkich kosztów napraw uszkodzonego pojazdu dokonanych zgodnie z kosztorysem lub opinią rzeczoznawcy.
  • Zwrot kosztów związanych z utraconą wartością pojazdu, która została utracona w chwili uszkodzenia samochodu podczas wypadku na terenie Niemiec
  • Zwrot lub pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów związanych z pojazdem lub wypadkiem
  • Przysługuje również zwrot kosztów poniesionych na wynajem adwokata oraz wyceny poniesionych szkód przez rzeczoznawców.

Zdarza się czasami, że samochód będący w leasingu ulega znacznemu zniszczeniu i zostaje orzeczona szkoda całkowita. Wówczas właścicielowi samochodu przysługuje odszkodowanie w wysokości różnicy wartości samochodu sprzed wypadku i wartością samochodu po wypadku.

 

Wartość pozostałości pojazdu (wraku pojazdu) po wypadku w Niemczech

Bardzo często po wypadkach w Niemczech powstają takie uszkodzenia, które wymagają określenia wartości pozostałości pojazdu powypadkowego. Zdarzają się także szkody całkowite (Totalschaden), po których wyliczana jest także wartość wraku samochodu zniszczonego w wyniku wypadku drogowego na terenie Niemiec. Jedną z licznych usług rzeczoznawców z MOTOEXPERT jest określanie wartości pozostałości pojazdu lub wraku pojazdu na polskich znakach rejestracyjnych po zdarzeniu drogowym w Niemczech. Niemieccy rzeczoznawcy z MOTOEXPERT mają możliwość określenia realnej wartości pozostałości pojazdu lub jego wraku po wypadku w Niemczech.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły chcą osiągnąć jak najwyższą wartość pozostałości pojazdu lub wraku auta uszkodzonego w wyniku wypadku samochodowego na terenie Niemiec, która bywa następnie odliczana osobie poszkodowanej od wypłaconego jej odszkodowania. Wtedy poszkodowanego zostawia się z możliwością sprzedania pojazdu lub wraku tego samochodu. Często spotykane jest zjawisko, w którym wyliczana wartość pojazdu po wypadku na terenie Niemiec jest zupełnie różna od rzeczywistych realiów rynkowych, a osoba poszkodowana nie jest w stanie sprzedać samochodu nawet za przybliżoną wartość pozostałości auta. Rzeczoznawcy samochodowi z sieci MOTOEXPERT wyliczają pozostałości pojazdu lub jego wraku po szkodach OC na terenie Niemiec.

Rzeczoznawcy ci przy pomocy współpracujących z nimi adwokatów stosują dogodne rozwiązania, które są zupełnie zgodne z prawem, i które oszczędzają osobom poszkodowanym wielu problemów związanych z procesem likwidacji szkody komunikacyjnej. Wartość pozostałości pojazdu lub wartości wraku tego pojazdu, jaką wyliczają doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi z firmy MOTOEXPERT jest bardzo solidną podstawą przy realnym stwierdzeniu wartości pozostałości po wypadku. W przypadku, gdy zaszła szkoda całkowita (Wirtschaftlicher Totalschaden), zachodzi potrzeba stwierdzenia, jaka jest wartość pozostałości pojazdu lub wraku pojazdu. Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT zwykle wyliczają już wartość pozostałości pojazdu w sytuacji, gdy wystąpiła szkoda OC na terenie Niemiec i gdy koszt naprawy uszkodzonego samochodu wynosi powyżej 51% w stosunku do wartości auta przed wystąpieniem wypadku drogowego lub kolizji na terenie Niemiec.

Wycena wartości pojazdu

Rzeczoznawca techniki samochodowej Augsburg – Wycena samochodu

Wykupienie polisy AC pozwala na dochodzenie odszkodowania za uszkodzenia samochodu powstałe nie z naszej winy. Kradzieże pojazdu czy wandalizm sprawia, że samochód traci na wartości. Zawierając ubezpieczenie AC trzeba się liczyć z przyjazdem rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga, który wyceni samochód według przebiegu, rocznika i stanu technicznego. Rzeczoznawca samochodowy z Augsburga bierze pod uwagę stan wnętrza samochodu, jego wyposażenie, przebieg i to, w jakim stanie są podzespoły. Do zadań rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga również należy zrobienie dokumentacji fotograficznej, która w razie roszczeń może być podstawą do porównania stanu samochodu ze stanem, jaki był przed zgłoszonym wydarzeniem.

Zdarza się, że kierowcy przy jakiejkolwiek kolizji chcą jednocześnie wyremontować więcej części samochodu, które powstały we wcześniejszym okresie. Rzeczoznawca samochodowy z Augsburga po przyjeździe sprawdza stan pojazdu i uszkodzenia wskazane przez kierowcę. Może on określić z bardzo dużym prawdopodobieństwem czy kierowca mówi prawdę i ocenić, kiedy te uszkodzenia powstały. Rzeczoznawca samochodowy a Augsburga w razie wątpliwości może dokładniej przyjrzeć się zniszczeniom. Nierzadko tez zdarza się, że kłamstwo nie udaje się i nieuczciwy kierowca jest od razu poinformowany, że uszkodzenia powstały znacznie wcześniej. Upieranie się przy swoim zdaniu nic nie da a może skutkować założeniem sprawy w sądzie.

Każdy z kierowców powinien podchodzić ostrożnie do wyceny szkód i nie próbować oszukać rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga. Oszustwa i matactwa rzadko, kiedy przechodzą przez kontrole rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga a ryzyko takich roszczeń jest duże. Jednak wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że fachowiec jest w stanie zauważyć jak stare są uszkodzenia a tym samym, że powstały w różnych okresach czasu. Ubieganie się o wypłatę pieniędzy w takim zakresie, w jakim powstały uszkodzenia na pewno przyspieszy cały proces i sprawi, że kierowca będzie zadowolony z efektu.

Kolizja samochodowa w Niemczech

Niemiecki rzeczoznawca samochodowy – Augsburg

Wszelkie zdarzenia na drodze prowadzące do niebezpiecznych sytuacji powinny być wzięte pod uwagę przez każdego kierowcę. Ostrożne prowadzenie własnego pojazdu nie gwarantuje, że nie dojdzie do nieoczekiwanej kolizji czy wypadku. Zwracanie uwagi na innych kierowców i na to, co się dzieje na drodze jest podstawą do tego, żeby takie ryzyka jak najbardziej ograniczyć. Jednak nie zawsze się to udaje i kolizje czy stłuczki mogą się zdarzyć każdemu. W wypadku, kiedy nikt nie ucierpiał należy jak najszybciej wyjaśnić całe zdarzenie i ustalić winnego. Po ustaleniu winy z OC kierowcy będzie odremontowany samochód kierowcy, który nie zawinił. Towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła rzeczoznawcę samochodowego z Augsburga w miejsce gdzie znajduje się samochód, żeby ocenił on uszkodzenie.

Rzeczoznawca samochodowy z Augsburga po przyjeździe dokładnie ogląda samochód i wskazane części, które uległy zniszczeniu. Opinia rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga powinna zawierać opis wszystkich szkód i nierzadko również dokumentację fotograficzną. Ubezpieczając samochód AC już wcześniej został on sfotografowany wraz ze wszystkimi podzespołami przez rzeczoznawcę samochodowego z Augsburga. Porównanie wcześniejszego wyglądu ze stanem obecnym pozwoli na zrobienie wyceny i wyliczeniu kosztów naprawy wraz z robocizną. Mimo iż rzeczoznawca samochodowy z Augsburga zna aktualne ceny części to zdarza się, że kierowca nie jest zadowolony ze zrobionej wyceny. W takim przypadku warto od razu na miejscu uzasadnić swoje zdanie.

Rzeczoznawca samochodowy z Augsburga przy rozsądnych argumentach na pewno weźmie je pod uwage zanim przedstawi opinię zakładowi ubezpieczeń. Jak najszybsze wyremontowanie samochodu ma duże znaczenie dla kierowcy i stara się on jak najszybciej doprowadzić do wypłaty odszkodowania. Obecność przy tworzeniu wyceny przez rzeczoznawcę samochodowego z Augsburga pozwoli na pokazanie wszystkich uszkodzeń, także tych niewidocznych na pierwszy rzut oka a powstałych w czasie zderzenia czy stłuczki.

Ekspert techniki samochodowej – Augsburg

Wycena szkód przez rzeczoznawcę  z Augsburga

Jedną z najbardziej konfliktowych spraw dotyczących wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu są wszelkie uszkodzenia spowodowane nawierzchnią drogi. Większość towarzystw ubezpieczeniowych znając realia stara się ograniczyć wypłaty. Powołanie się na opinię rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga może pomóc w roszczeniach, ale nie zawsze daje wymierne korzyści. Opinia rzeczoznawcy samochodowego w Augsburgu na pewno będzie podstawą do podjęcia kroków prawnych i skierowania sprawy do sądu w razie potrzeby. Jednak należałoby jak najlepiej dogadać się z ubezpieczycielem Zarządcy Dróg i wyegzekwować wypłatę odszkodowania.

Można również zasugerować wynajęcie przez niego innego rzeczoznawcy samochodowego w Augsburgu, żeby wycenił szkody i potwierdził wcześniejszą opinię naszego rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga. Nawierzchnia drogi może spowodować wiele uszkodzeń samochodu. Powyginane felgi, uszkodzone koła, wybite amortyzatory czy uszkodzone listwy kierownicy to niektóre z nich. Rzeczoznawca samochodowy z Augsburga obejrzy samochód i oceni czy pokazane szkody mogły powstać w wyniku opisanej sytuacji na drodze. Opinie rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga są poparte nie tylko zdobytą wiedzą, ale także doświadczeniem. Wprowadzenie ich w błąd jest rzadko realne, więc tylko uszkodzenia naprawdę powstałe w wyniku uszkodzonej powierzchni mają swoje poparcie w opinii wydanej przez rzeczoznawcę samochodowego z Augsburga.

Rozprawy w sądzie dla każdej ze stron są nieprzyjemnością, więc należy usilnie dążyć do jak najszybszego rozwiązania sporu bez angażowania w konflikt postronnych osób. Jednak w poważnych uszkodzeniach, kiedy jest ewidentna wina podłoża a ubezpieczyciel odmawia współpracy i wypłaty pieniędzy na naprawę samochodu warto walczyć w sądzie o odszkodowanie. Pozwoli to na pociągniecie do odpowiedzialności Zarządu Dróg i finansowe zadośćuczynienie za zaniedbaną nawierzchnie, która nie tylko jest groźna dla sprawności samochodu, ale też może być niebezpieczna dla kierowców.

Ocena techniczna pojazdu

Rzeczoznawca motoryzacyjny z Augsburga – Zakup samochodu

Kupno samochodu wymaga wysiłku podjętego w znalezienie jak najlepszego egzemplarza. Testując kolejne samochody można przekonać się, jakie wyposażenie najbardziej nam pasuje i jak się to odnosi do ceny. Warto w tym celu zatrudnić rzeczoznawcę samochodowego z Augsburga, żeby sprawdził stan techniczny samochodu. Znając opinie rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga można negocjować podaną cenę lub całkowicie zrezygnować z zakupu. Takie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że można ograniczyć ryzyko zakupu samochodu, który nie spełni naszych oczekiwań. Po zakupie samochodu większość osób myśli o jego ubezpieczeniu.

Wszystkie samochody maja obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale dla osób, którym zależy na ewentualnym odszkodowaniu za kradzież czy wandalizm pozostaje jeszcze dokupić ubezpieczenie AC. Także tutaj przyda się pomoc rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła własnego rzeczoznawcę samochodowego z Augsburga do oceny samochodu i jego stanu technicznego. Opinia rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga ma wpływ na to na ile zostanie wyceniony samochód i tym samym na późniejszą kwotę odszkodowania. Ubezpieczenie samochodu ma duże znaczenie, jeśli ryzyko jego kradzieży jest spore a sam samochód dość kosztowny. Jednak nie tylko kradzieże się mogą zdarzyć. Nierzadkie są przypadki wandalizmu i wtedy również możemy ubiegać się o odszkodowanie.

Rzeczoznawca samochodowy z Augsburga w takim wypadku również się pojawi i wyceni straty i wyliczy sumę odszkodowania. W momencie, kiedy nie zgadzamy się z wnioskami rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga należy dobrze argumentować własną opinię i pokazać miejsca, które budzą nasze wątpliwości a także koszt wyliczonych części czy robocizny. Towarzystwa ubezpieczeniowe w takim wypadku mogą wziąć pod uwagę zmianę decyzji i wyższą wypłatę pieniędzy. Wierząc, że mamy racje i naprawa samochodu wyniesie znacznie więcej należy ubiegać się o wyższe odszkodowanie, co pozwoli nam na wyremontowanie samochodu do jak najlepszego stanu.

Rzeczoznawca w Augsburgu

Rzeczoznawca techniki samochodowej z Augsburga

 Wiele osób szukając dla siebie zawodu stara się zorientować, co najbardziej znajduje się w sferze ich zainteresowań. Osoby zainteresowane motoryzacją i samochodami często wybierają zawód z tym związany. Jednak zostanie mechanikiem nie przekreśla szans na poszerzenie własnych umiejętności. Po przepracowaniu paru lat przy samochodach można zdobyć zawód rzeczoznawcy samochodowego z Augsburga. Pozwoli to na zwiększenie świadczonych usług a tym samym na większych zarobkach. Dla wielu osób praca rzeczoznawcy samochodowego w Augsburgu to też wyzwanie i satysfakcja z dokonanych każdych oględzin samochodu. Wiedza na temat jak sprawdzić poszczególne podzespoły jest chlebem powszednim każdego rzeczoznawcy samochodowego w Augsburgu. Mogą oni wydawać opinie o uszkodzeniach samochodu, oceniać ich stan techniczny czy pomagać w zakupie.

Rzeczoznawca samochodowy w Augsburgu może reklamować swoje usługi w warsztatach samochodowych, firmach ubezpieczeniowych, czy ogłaszając się w mediach czy gazetach. Popyt na usługi rzeczoznawcy samochodowego w Augsburgu jest w obrębie motoryzacji na tyle duży, że cieszą się oni powodzeniem. Wydawanie opinii na temat samochodu czy koniecznych napraw może zaoszczędzić właścicielowi przyszłych kosztów i ograniczyć ryzyko powstania gorszych uszkodzeń. Rzeczoznawca samochodowy w Augsburgu może pomóc przy zakupie samochodu i tym samym sprawić, ze zakupiony samochód będzie cieszył nas bezawaryjną jazdą.

Także znajomość stanu technicznego zakupionego samochodu i wiedza, jakie naprawy są konieczne będzie niewątpliwym plusem nowego nabytku. Rzeczoznawca samochodowy w Augsburgu pogłębiając swoją wiedze i doświadczenie będzie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów, jeśli chodzi o stan samochodu i wycenę dokonanych napraw czy jego wartości. Planując zostanie fachowcem w tej dziedzinie należy nie tylko liczyć na własną wiedze o pojazdach, ale także o cenach części jakie są na rynku, ich zamiennikach i kosztach robocizny panujących w warsztatach samochodowych.

 

KFZ-GUTACHTER NÜRNBERG | Traffic accident – Germany |
Sieć rzeczoznawców samochodowych | Wypadek samochodowy w Europie | Likwidacja szkod komunikacyjnych | Wyceny autobusów po wypadku | Wypadek z obcokrajowcem w Polsce | Car Accident in europe | Car Appraisal Europe |